Torkretowanie jest to nakładanie mieszanki betonowej metodą natrysku. Służą do tego profesjonalne zestawy maszyn: torkretnice lub pompy podające współpracujące z odpowiednim kompresorem powietrza.


Metody torkretowania

Wyróżnia się dwie metody natryskiwania betonu:

Torkret mokry

Torkret suchy


Wybór metody zależy od kilku czynników: efektu, jaki chcemy uzyskać – w tym grubości warstwy betonu; rodzaju torkretowanej konstrukcji; odległości natryskiwanego torkretu; miejsca posadowienia betonowanego obiektu.

Torkret mokry
polega na transporcie już wcześniej przygotowanej mieszanki betonowej do dyszy wylotowej, z której pneumatycznie jest wyrzucana i wbudowywana w wyznaczone miejsce. Ta metoda doskonale sprawdza się na budowach, gdzie należy unikać zapylenia. Ponadto stałe proporcje wagowe składników (kruszywa, cementu, wody) umożliwiają przygotowanie jednolitej zaprawy, co pozwala na precyzyjną aplikację betonu. Stąd możliwe staje się uzyskanie stosunkowo cienkiej warstwy naprawczej torkretowanej konstrukcji.

Torkret suchy polega na zwilżeniu suchej mieszanki betonowej dopiero w trakcie natrysku. Przygotowana wcześniej sucha mieszanka betonowa trafia do leja wsypowego, następnie do bębna. Za pomocą sprężonego powietrza, przewodami transportowymi dociera do dyszy natryskowej, w której równocześnie pojawia się woda zwilżająca mieszankę. Zawór doprowadzający pozwala na dozowanie określonej ilości wody. Funkcja regulacji dopływu wody umożliwia pozyskanie zaprawy o różnej gęstości, co doskonale sprawdza się podczas jednoczesnego natryskiwania powierzchni pionowych oraz sufitowych. Ponadto przy tej metodzie wydajność maszyny, a zatem szybkość i ilość natryskiwanego materiału, podlega kalibracji, co wiąże się z precyzyjnym określeniem grubości aplikowanego materiału.

Zaletą technologii torkretowania na sucho jest duża szybkość wylotu materiału z dyszy
(do 30 m/s), która gwarantuje dokładne zagęszczenie masy betonowej, a co za tym idzie wysoką wytrzymałość betonu. Metoda ta również pozwala na natrysk mieszanki betonowej w trudno dostępnych miejscach (do 300 metrów w poziomie i do 100 metrów w pionie).


Technologia torkretowania doskonale sprowadza się podczas:

  • zabezpieczania skarp przy budowie tuneli,

  • wzmacniania skarp oraz wykopów,

  • zabezpieczania palisad,

  • torkretowania kanałów żelbetowych,

  • renowacji istniejących konstrukcji betonowych,

  • torkretowania architektonicznego,

  • torkretowania mostów, wiaduktów i estakad,

  • torkretowania zbiorników i basenów,

  • beton natryskowy może spełniać również funkcję ognioodporną.


Firmą specjalizującą się zarówno w metodzie natrysku torkretu na mokro jak i na sucho jest SPEC-BUD z Lublina. Profesjonalny sprzęt oraz nieocenione doświadczenie operatora dyszy – zwłaszcza przy natrysku torkretu metodą na sucho – pozwala uzyskać warstwę betonu wymaganej grubości i wysokiej jakości, spełniającą oczekiwane funkcje powłoki torkretu.