Woda – jej znaczenie w życiu człowieka

Woda stanowi 60% masy ciała człowieka. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego jakość spożywanej wody jest tak istotnym czynnikiem wpływającym na nasze zdrowie.


Woda z wodociągów, potocznie nazywana kranówką, używana przez nas codziennie do picia, gotowania, prania, mycia powinna mieć określone właściwości, by dobrze służyła naszemu organizmowi. Jej jakość w głównej mierze zależy od stanu zbiorników wody pitnej, w której jest magazynowana, ponieważ to z nich dociera do naszych kranów.


Przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji powinny szczególnie dbać o stan zbiorników wody pitnej. Regularnie zajmować się ich oczyszczaniem oraz konserwacją. W tym miejscu należy nadmienić, że technologia, w której ma być wykonana renowacja wnętrza zbiornika, odgrywa niebagatelną rolę. Tylko odpowiednio dobrane materiały, dopuszczone do modernizacji zbiorników wody pitnej, posiadające atest higieniczny PZH (dopuszczający kontakt materiału z wodą pitną) pozwolą utrzymać wysoką jakość wody.


Technologia KERASAL®

Godna polecenia do wykonywania prac renowacyjnych zbiorników wody pitnej jest technologia KERASAL®, spełniająca wymagania normy PN EN 1508 oraz DVGW W 300. Mikrokrzemionkowa wysokowartościowa zaprawa natryskowa charakteryzuje się:


  • wodoszczelnością,

  • nieszkodliwością chemiczną, fizyczną i mikrobiologiczną,

  • wytrzymałością mechaniczną, chemiczną oraz odpornością na hydrolizę (dzięki właściwościom trudno rozpuszczalnego w wodzie wodzianu wapniowo-krzemionkowego C-S-H, powstałego z wiązania kamienia cementowego przez mikrokrzemionkę),

  • brakiem domieszek chemicznych,

  • łatwością w utrzymaniu dzięki gładkiej i nieporowatej powierzchni,

  • długą żywotnością obiektów budowlanych, które zostały wykonane w powyższej technologii.


Należy podkreślić, że doskonałe właściwości technologii KERASAL® umożliwiają jej stosowanie na powierzchniach mających kontakt z wodą pitną – zgodnie z normą
PZH-HK/W/0736/01/2006, PN EN 1508, DVGW-Karta robocza W 300, kontrola DVGW-Karta robocza W 347.


Na czym polega aplikacja materiału KERASAL®?

Aby uzyskać jednorodną, gładką powierzchnię natryskiwanego materiału należy zastosować metodę natrysku na mokro. Dzięki niej uzyskuje się efekt wyrównanej i wygładzonej powierzchni, o mierzalnym współczynniki W/C, na której zbędne stają się aplikacja dodatkowej warstwy wygładzającej lub mineralizacja powierzchni. W zbiornikach wody pitnej natryskuje się warstwę grubości 1,5-3 cm, w zależności od wymagań.


Do suchej zaprawy dodawana jest woda zarobowa. Całość mieszana jest przez ca 5 minut. Tak przygotowaną mieszankę natryskuje się cienkim strumieniem na wcześniej przygotowaną powierzchnię. Warto nadmienić, że materiał Kerasal natryskiwany na mokro przewyższa zaprawy aplikowane metodą na sucho, które łączą się z wodą dopiero na końcówce dyszy, co wielokrotnie powoduje powstanie niejednorodnego materiału.


Licencję wykonywania prac w technologii Kerasal posiada firma SPEC-BUD z Lublina, specjalizująca się w modernizacji zbiorników wody pitnej.