Wilgoć gruntowa

Wilgoć gruntowa znajduje się w każdym gruncie. Jest to woda związana kapilarnie z gruntem. Podlega ona transportowi kapilarnemu, nawet w kierunku przeciwnym do oddziaływania siły ciężkości.

 

Woda przesiąkowa nie spiętrzająca się

Woda przesiąkowa nie spiętrzająca się oddziałuje na hydroizolację podobnie do wody gruntowej. Dzięki szybkiemu przesiąkaniu do wody gruntowej nie dochodzi do jej spiętrzenia. Jest kapilarnie związana i podlega transportowi kapilarnemu.

 

Woda przesiąkowa spiętrzająca się

Woda przesiąkowa spiętrzająca się nie ma możliwości szybkiego przesiąknięcia do wody gruntowej, dlatego dochodzi do jej spiętrzenia, co wywołuje ciśnienie hydrostatyczne niekorzystnie oddziałujące na hydroizolację.

 

Woda pod ciśnieniem

Woda pod ciśnieniem oddziałuje stale na fundament od zewnątrz i ma podobne oddziaływanie na hydroizolację jak woda przesiąkowa spiętrzająca się.

 

To, z jakim obciążeniem mamy do czynienia, wpływa na rodzaj wyboru izolacji, którą pomoże wybrać SPEC-BUD.

 

Grubowarstwowe powłoki bitumiczne modyfikowane polimerami (KMB)

Grubowarstwowe powłoki bitumiczne modyfikowane polimerami, nazywane również masami KMB, są materiałami bezrozpuszczalnikowymi, jedno- albo dwuskładnikowymi. Pozwalają na szybkie zasypanie wykopów fundamentowych, ponieważ odznaczają się odpornością na wodę gruntową już kilka godzin po ich aplikacji. Grubość nałożonej warstwy powłoki stanowi o jej funkcji. Może pełnić zarówno funkcję izolacji przeciwwilgociowej, jak i izolacji przeciwwodnej. Ponadto powłoki polimerowo–bitumiczne charakteryzują się dużą elastycznością nawet w ujemnych temperaturach.
Przy wyborze materiału należy zwracać szczególną uwagę na zawartość procentową części stałych. Dobre jakościowo materiały zawierają około 85-90% bitumu. Resztę stanowi woda, która musi odparować. Stąd przy nakładaniu powłoki gr. 1,1 mm bitumu o zawartości części stałych 90%, po jej wyschnięciu otrzymamy powłokę grubości 1 mm. Dlatego przy wyborze odpowiedniego bitumu nie powinniśmy kierować się ceną za 1 litr materiału, ale porównywać ilości materiału potrzebnego do uzyskania wymaganej przez nas grubości powłoki – dla izolacji przeciwwilgociowej 3 mm suchej warstwy, dla izolacji przeciwwodnej 4-5 mm.

 

Elastyczne szlamy uszczelniające

Elastyczne szlamy uszczelniające są zaprawami polimerowo–cementowymi, które mogą pełnić funkcję izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. Ich doskonałe właściwości sprawiają, że są one odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak: niska temperatura, zamarzanie i odmarzanie, dyfuzja CO2, wpływ soli zawartych w wodzie. Ponadto nadają się do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej powierzchni narażonych na duże obciążenia. Ich wysoka elastyczność pozwala na mostkowanie rys o szerokości do 1 mm, a doskonała przyczepność podłoży pozwala na ich aplikację nawet w miejscach o skomplikowanych kształtach. Cienkowarstwowa izolacja cementowa pozwala na mocowanie bezpośrednio na niej okładzin ceramicznych.
Przed aplikacją materiału zwracajmy uwagę na prawidłowe przygotowanie podłoża – minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie badanego metodą pull-off nie może być mniejsza niż 1,0 N/mm2.

 

Membrany rolowe klejone i zgrzewane

Membrany rolowe najlepiej sprawdzają się przy izolowaniu dużych, prostych i płaskich powierzchni (tarasy, dachy zielone, tace składowisk odpadów), gdzie zazwyczaj nie występuje wiele trudnych uszczelnień obróbek, połączeń, styków powierzchni poziomej i pionowej (fasety) i dylatacji wymuszających konieczność częstego docinania arkuszy i powodujących trudności przy prawidłowym układaniu kolejnych warstw i kształtek. W zależności od potrzeb stosowane są tu m.in. zgrzewane membrany PVC lub FPO, klejone membrany EPDM lub membrany bitumiczne oraz – najpopularniejsze – termozgrzewalne bitumiczne papy hydroizolacyjne.

Przy zakupie pap termozgrzewalnych należy zwrócić uwagę na jej grubość, gramaturę i rodzaj osnowy (z tkaniny lub welonu szklanego, poliestrowa lub mieszana), zawartość składników rozpuszczalnych (zalecane (g/m2) ≥ 2500) czy też elastyczność i giętkość – przy przeginaniu na wałku o średnicy 30 mm niedopuszczalne jest powstanie pęknięć i rys na zewnętrznej powierzchni w temperaturze do -5°C dla pap modyfikowanych APP i do -15°C dla pap modyfikowanych SBS.

Ze względu na trudność wykonywania i słabą skuteczność odchodzi się od wykonywania pokryć z pap klejonych lepikiem.

Aplikacja większości membran rolowych możliwa jest w niskich temperaturach. Ponadto ich ułożenie nie wymaga stosowania przerw technologicznych, co ma duże znaczenie przy szybkim realizowaniu inwestycji.

 

Firmą, która pomoże ustalić rodzaj obciążenia wodą i dobrać odpowiedni rodzaj izolacji jest SPEC-BUD, przedsiębiorstwo specjalizujące się w wykonywaniu powłok hydroizolacyjnych.