Renowacja obiektów budowlanych jest związana z odnowieniem i przywróceniem ich pierwotnej świetności. Większości kojarzy się z odświeżeniem elewacji i remontem dachu, które są najbardziej widoczne i atrakcyjne wizualnie. I rzeczywiście, prace te są istotnymi składowymi remontu budynku, natomiast nie można pominąć robót niewidocznych na pierwszy rzut oka, a przynoszących wymierne efekty w postaci wzmocnienia konstrukcji budynku, likwidacji jego zawilgocenia, usunięcia zagrzybienia.

Czynniki powodujące niszczenie obiektu budowlanego

Przed przystąpieniem do renowacji obiektu budowlanego ważne jest poznanie przyczyn jego złej kondycji. Dlatego warto udać się do specjalistycznej firmy SPEC-BUD wykonującej ekspertyzy techniczne. W profesjonalnie sporządzonej ekspertyzie znajdą się zarówno czynniki powodujące korozję, kruszenie tynków, zawilgocenie, zagrzybienie budynku, osłabienie konstrukcji obiektu budowlanego, jak i zostaną szczegółowo opisane prace techniczne pozwalające usunąć ww. przyczyny. Wykonane badania wilgotności tynków, sprawdzenie ich poziomu pH, siarczanów i chlorków pozwoli precyzyjnie dobrać materiały potrzebne do renowacji tynków. Warto nadmienić, że wielokrotnie w starych budynkach przyczyną zawilgocenia jest nadmierne zasolenie. Stąd ustalenie przyczyn wilgotności tynków umożliwi dobranie odpowiedniej technologii, pozwalającej zlikwidować powstałe zawilgocenie.
Czynnikiem powodującym zawilgocenie ścian budynku jest również nieprawidłowe odprowadzanie wody spowodowane np. złym stanem technicznym opaski odwadniającej, niekorzystnym ukształtowaniem terenu. Na zawilgocenie wpływa również bezpośrednie sąsiedztwo bujnej i licznej roślinności, czy podtopienia budynku podczas ulewnych lub długotrwałych opadów.

Likwidacja zawilgocenia

Aby zlikwidować zawilgocenie należy wykonać pionową i/lub poziomą izolację przeciwwilgociową. Rodzaj izolacji jest uzależniony od przyczyny pojawiającej się wody.
W starych murach dobrym rozwiązaniem jest odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej, Polega ona na nawierceniu w murach otworów w odstępach 10-12,5 cm,
o głębokości ca 5 cm mniejszej niż grubość muru. Za pomocą specjalistycznych pomp do iniekcji w podłoże wtłaczany jest materiał izolujący. Pozwala on wypełnić pory materiału budowlanego, tworząc ochronną warstwę hydrofobową uniemożliwiającą przedostawania się wilgoci w skutek podciągania kapilarnego.
Na ścianach często wykonuje się uszczelnienie od środka (izolacja negatywna) i/lub iniekcję strukturalną z zastosowaniem wodnych roztworów, żeli iniekcyjnych lub żywic. Ten rodzaj iniekcji pozwala uniknąć drogiego i czasochłonnego odkopywania fundamentów budynku. Polega on na nawierceniu siatki otworów o głębokości mniejszej od grubości muru o około 5 cm. Następnie do otworów wprowadza się środki iniekcyjne (żele iniekcyjne, żywice), które tworzą nierozpuszczalne w wodzie związki. Otwór zostaje pokryty betonem z dodatkiem środków izolacyjnych, co doskonale zabezpiecza mur przed wilgocią.

System tynków renowacyjnych WTA

Wykonanie izolacji poziomej w zasolonym murze prowadzi do jego odwilgocenia, jednakże nie powoduje ustąpienia zasolenia. Stąd na osuszanym murze dochodzi do krystalizacji zawartych w nim szkodliwych soli, powodujących odspojenie zwykłego tynku cementowego z częścią zniszczonego muru. Dlatego warto zaznaczyć, że przy renowacji zasolonych i zawilgoconych ścian nie powinno używać się jednego tynku, a systemu tynków renowacyjnych WTA, którego parametry poszczególnych składników będą ze sobą kompatybilne. W tym miejscu należy wspomnieć o instrukcji WTA, czyli wytycznych opisanych przez niemiecki zespół naukowo-techniczny ds. konserwacji budowli i zabytków. Instrukcja WTA określa parametry i wymagania, jakie powinien spełniać system tynków, by móc go nazwać tynkiem renowacyjnym WTA i z powodzeniem stosować go do renowacji zasolonych i zawilgoconych powierzchni murów.

Osuszenie budynku

Tynki renowacyjne WTA mają właściwości absorpcyjne – pochłaniają wodę z murów i oddają w postaci pary wodnej, dzięki czemu na ścianach nie pojawiają się wykwity. Ponadto skrystalizowaną szkodliwą sól magazynują w porach. Dopiero ich wypełnienie prowadzi do pojawienia się uszkodzeń. Jednakże należy zaznaczyć, że tynk renowacyjny jest o wiele trwalszy od zwykłego tynku cementowego, ponieważ jego właściwości utrzymują się nawet około 20-30 lat. Innym sposobem osuszenia ścian jest przewietrzenie pomieszczenia. Utrzymywanie wysokiej temperatury oraz stały przedmuch powietrza pozwoli sprawnie osuszyć mury. Przed przystąpieniem do wietrzenia warto zmierzyć ich wilgotność, by móc kontrolować stopień osuszenia.

Prawidłowa wentylacja

Po wykonaniu prac renowacyjnych należy zadbać o właściwą wentylację pomieszczeń, aby utrzymać uzyskane efekty. Brak prawidłowego wentylowania budynku spowoduje nawrót zawilgocenia i zagrzybienia murów.