RENOWACJA
OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Skuteczność i trwałość wykonywanych renowacji budynków w dużej mierze zależy od przyjęcia poprawnej technologii napraw. W związku z powyższym w przypadku braku właściwej dokumentacji technicznej, obiekty planowane do remontu poddawane są badaniom technicznym polegającym na ocenie stopnia zawilgocenia, zasolenia i zagrzybienia. W oparciu o wykonane wyniki badań dobierana jest odpowiednia technologia. Zaproponowana technologia uzgadniana jest ze służbami konserwatorskimi.

 

Do ważniejszych realizacji z zakresu remontu zabytków należy zaliczyć:

 

  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowych metodą iniekcji ciśnieniowej podpiwniczenia Domu Wikariuszy przy ul. Archidiakońskiej w Lublinie;
  • odwilgocenie i odsolenie ścian zabytkowego Dworku w Puławach, obecnie siedziba Banku PKO S.A.. Wykonano izolację poziomą metodą ciśnieniową, odsolono i odgrzybiono ściany i wykonano tynki renowacyjne;
  • odwilgocenie i odsolenie ścian piwnic Pałacu Lubomirskich w Lublinie.

 

Wykonano izolację przeciwwilgociową ciśnieniową oraz pionową rastrową. Odsolono ściany i wykonano tynki renowacyjne. Zastosowano materiały firmy Schomburg:

 

  • odwilgocenie ścian parteru Zespołu Pałacowego w Kocku, obecnie dom opieki społecznej.

 

Usunięto zawilgocone tynki wewnętrzne i zewnętrzne, wykonano izolacje poziomą metodą ciśnieniową. Wykonano tynki oddychające:

 

  • odwilgocenie ścian piwnic Pałacu Parysów w Lubinie.

 

Izolację wykonano od wnętrza budynku z zastosowaniem tynków oddychających firmy Schomburg.

Izolację poziomą wykonano metodą iniekcji ciśnieniowej.

Kerasal logo
Mapei logo
International logo
p and t logo
koster - hydroizolacje logo
Webac logo
Schomburg logo