BETON NATRYSKOWY
TORKTRET SUCHY I MOKRY

Beton natryskowy jest materiałem często wykorzystywanym przy różnego rodzaju pracach naprawczych i renowacyjnych. W zależności od zakresu zleconych nam prac, możliwości technologicznych i warunków prowadzenia robót stosujemy dwie metody torkretowania:

 

  • torkret mokry – na ogół stosowany przy cienkowarstwowych aplikacjach zapraw naprawczych, gdzie wymagana jest większa precyzja układania mieszanki lub gdy niedopuszczalne jest zwiększone zapylenie występujące przy torkrecie suchym. W technice tej przygotowana wcześniej zaprawa transportowana jest pompą ślimakową do dyszy natryskowej, skąd pneumatycznie jest wbudowywana na określone miejsce konstrukcji.
  • torkret suchy – stosowany przy uzupełnianiu konstrukcji budowlanych przy dużych aplikacjach betonu rzędu do 3 m3/godz. i podawanego na znaczne odległości: do 300 m poziomie i 100 m w pionie.
    W technice tej sucha mieszanka cementu i kruszywa z torkretnicy transportowana jest strumieniem sprężonego powietrza do dyszy natryskowej, gdzie jest nawilżana i następnie wbudowywana.

 

Nasze większe realizacje torkretowania to:

 

  • w latach 2010-2011 – torkretowanie kanałów żelbetowych na Oczyszczalni Ścieków Czajka w Warszawie, ponad 1000 ton wbudowanego materiału;
  • w latach 2012-2013 – torkretowanie zbiorników żelbetowych na ujęciu wody pitnej Zembrzycka w Lublinie w technologii KERASAL, ponad 400 ton wbudowanego materiału.
Kerasal logo
Mapei logo
International logo
p and t logo
koster - hydroizolacje logo
Webac logo
Schomburg logo