EKSPERTYZY, PROJEKTY
I DORADZTWO TECHNICZNE

Opracowujemy ekspertyzy z zakresu:

 

 • ochrony budynków przed korozją chemiczną i biologiczną (tzw. ekspertyzy odgrzybieniowe),
 • renowacji i ochrony zabytków,
 • uszczelnienia i zabezpieczenia przeciwwilgociowego oraz antykorozyjnego budynków mieszkalnych jak i budowli hydrotechnicznych (tarasy, zbiorniki wody pitnej i oczyszczalni ścieków).

 

Posiadamy niezbędny sprzęt do badań i diagnozowania uszkodzeń jak:

 

 • wilgotnościomierze (dotykowe, wgłębne, wagosuszarka),
 • urządzenia pomiarowe temperatury powierzchni przegród, wilgotności i prędkości przepływu powietrza,
 • zestaw do badań chemicznych ilościowych i jakościowych betonu i murów,
 • sprzęt do pomiaru karbonizacji betonu.

 

EKSPERTYZY, PROJEKTY
EKSPERTYZY, PROJEKTY2
EKSPERTYZY, PROJEKTY3

 

Nasze ważniejsze opracowania:

 

z zakresu konserwacji zabytków:

 

 • Dokumentacja techniczna i ekspertyza odwilgocenia Zespołu Pałacowego Czartoryskich w Radzyniu Podlaskim
 • Ekspertyza odwilgocenia i odgrzybienia Pałacu Jabłonowskich w Kocku
 • Projekt techniczny zabezpieczenia przeciwwilgociowego dachu ziemnego obiektu „Nadszańca” w Zamościu
 • Program konserwacji elewacji budynku zabytkowego „Biały Dwór” w Krakowie
 • Ekspertyza odwilgocenia piwnic Pałacu Parysów w Lublinie
 • Ekspertyza odwilgocenia piwnic Pałacu Lubomirskich w Lublinie
 • Dokumentacja techniczna dotycząca zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian parteru budynku „gotyckiego” na terenie uzdrowiska Nałęczów

 

z zakresu obiektów  hydrotechnicznych:

 

 • Projekt modernizacji zbiorników wody pitnej ujęcia wody Zemborzycka w Lublinie
 • Orzeczenie dotyczące renowacji zagęszczaczy promieniowych na oczyszczalni Hajdów w Lublinie
 • Orzeczenie dotyczące korozji żelbetowych komór teleskopowych WKF nr 1-4 oczyszczalni Hajdów
 • Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego zbiorników wody pitnej na stacji wodociągowej  „Wrotków”
Kerasal logo
Mapei logo
International logo
p and t logo
koster - hydroizolacje logo
Webac logo
Schomburg logo